Конференция Училище по педиатрия
Дата: 12, 13, 14 май 2017 г.

Скъпи млади колеги,

Преди една година през м. май 2016 год. проведохме първото училище адресирано до специализантите по педиатричните специалности и младите специалисти на тема „Рационална антибактериална и антивирусна терапия в педиатрията“. На ваше разположение вече са и материалите с темите разгледани на този форум. Надяваме се те да бъдат от полза за всички, които се интересуват от разгледаните въпроси и да станем по-разумни при използването на антибактериалните средства. Крайно време е да разберем, че възможностите за синтез на нови антибиотици стават все по-ограничени, а в същото време проблемът с антибиотичната резистентност става все по-актуален. Не се ли съобразим с тези факти рискуваме в недалечно бъдеще да се лишим от това мощно оръжие за борба с бактериалните инфекции. С не по-малка сила това важи и за антивирусните препарати, които с бърза скорост навлизат в ежедневната ни практика.

Интересът, който предизвика посоченото събитие и активното ви участие в него ни вдъхнаха увереност, че сме на прав път и решихме да повторим срещата си през настоящата 2017-та година. Темите, които ще бъдат разгледани сега отново са посветени на някои въпроси от терапията на детските болести – такива, които вече не веднъж са коментирани, но и въпроси, които тепърва ще се коментират на нашите педиатрични срещи. От доброто им познаване от всички педиатри до голяма степен зависи бъдещето на нашата дисциплиа. Надяваме се да останете доволни от поднесената ви информация. Нашите лектори остават на разположение за отговор на въпросите, които ви вълнуват.

На добър път и очакваме предложения за нови теми, които да бъдат разгледани при следващи срещи.

От името на колектива на
Катедрата по педиатрия и медицинска генетика,
Медицински Университет, Пловдив