Уважаеми колеги,

          Предстои провеждане на обучителен курс: „ОСНОВИ НА АНТИБАКТЕРИАЛНАТА  И  АНТИВИРУСНАТА  ТЕРАПИЯ  В  ПЕДИАТРИЯТА“, адресиран най-вече към вас – младите лекари, специализанти по педиатрия, педиатричните субспециалности и обща медицина.

          Осъзнавайки значението на въпросите на етиологичната терапия в ежедневната практика на всеки лекар, който работи с деца, решихме, че трябва да Ви дадем необходимите теоритични знания в тази насока. По този начин искаме да Ви помогнем да изградите една добра основа в тази област на вашата бъдеща работа. Всеки от нас знае, че това са изключително важни въпроси, които за съжаление често подценяваме и с лека ръка пристъпваме към предписване на антибиотик. В хода на самата антибиотична терапия често се допускат пропуски и грешки, които определят нефективността ѝ, и допринасят за нарастването на антибиотичната резистентност. Причините за това са много, но болшинството от тях могат да бъдат избегнати, стига да ги познаваме добре.

          Като лектори в този курс са поканени опитни преподаватели от Медицински Университет, Пловдив, които заедно с нас, колектива на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика, ще се постараем да отговорим на много от въпросите, които ви вълнуват. И в същото време бихме желали, участниците в това училище да преминат през „входящ и изходящ тест“, за да разберат каква е ползата от това мероприятие.

          До скоро! Мястото и времето на срещата ни са известни 13-15 май 2016 година, гр. Хисаря, СПА хотел Хисар.

 

С уважение:

Професор Тоньо Шмилев

Катедра по педиатрия и
медицинска генетика,
Медицински Университет
гр. Пловдив

Стаи Аугуста Хисар Хисар делукс
Двойна стая 70.00 98.00 .140.00
Двойна стая за 1 човек 70.00 89.00 128.00